Etiketeren

Ubuntu – XRDP kurulumu

Bu yazımızda sizlere Ubuntu 16.04 XRDP kurulumunu anlatacağım

Peki her şeyden önce XRDP nedir?

Xrdp ubuntu gibi linux dağıtımlarına uzak masaüstü bağlantısı ile bağlanmanızı sağlayan bir ara birimdir. Normal koşullarda windows kullanan bir kullanıcı Ubuntu kurulu bir sunucuya bağlanmak istediğinide fiziki bir arayüzle karşılaşamaz çünkü ubuntunun kendisi bunu direkt olarak desteklemez. Masaüstü için bir GUİ sistemi kurmanız gerekir bu noktada xrdp bunu yapmanızda size yardımcı olur.

XRDP nasıl kurulur?

Öncelikle ubuntu 16.04 kurulu bir sunucuya ve ssh bağlantısı için Putty‘e ihtiyacımız var. Sunucumuzu ve putty’i kurduktan sonra sunucumuza putty ile bağlanıyoruz ardından sırasıyla aşağıdaki emirleri putty yardımıyla sunucumuza veriyoruz.

sudo apt update && sudo apt upgrade

sudo sed -i ‘s/^PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/’ /etc/ssh/sshd_config

sudo /etc/init.d/ssh restart

sudo passwd ubuntu (Eğer sunucu adınız ubuntudan farklıyla ubuntu yerine kendi sunucu isminizi yazın)

sudo apt install xrdp xfce4 xfce4-goodies tightvncserver

echo xfce4-session> /home/ubuntu/.xsession

sudo cp /home/ubuntu/.xsession /etc/skel

sudo sed -i ‘0,/-1/s//ask-1/’ /etc/xrdp/xrdp.ini

sudo service xrdp restart

Tüm bunları girdikten sonra yapmamız gereken tek şey “sudo restart” komutuyla sunucumuzu bir defa yeniden başlatmak. Sunucumuzu yeniden başlattıktan sonra artık sunucumuza xrdp kurulmuş olacak ANCAK bu hala sunucuya uzak masaüstü uygulaması ile giriş yapabilmemiz için yeterli değil.

Putty uygulamamızı tekrar açıyoruz ancak sunucumuza bağlanmadan önce sol tarafta bulunan menülerden SSH>Tunnels‘a giriyoruz.

Source port kısmına 4 haneli herhangi bir sayıyı yazabilirsiniz şimdilik 8888 yazalım. Destination kısmına ise SunucunuzunGizliİpAdresi:portno yazıyorsunuz. Port nonuz sunucuyu başta açarken kurulum esnasında size verilmiştir. Eğer amazon aws yardımıyla sunucu açıyorsanız port nonuz 3389’dur.

Bu bilgileri girdikten sonra Add butonuna basıp sunucunuza putty ile giriş yapıyorsunuz. Artık sunucunuz RDP yani uzak masaüstü bağlantısı ile bağlanmaya hazır. Bağlantıyı kurabilmeniz için uzakmasaüstü bağlantı adresine 127.0.0.1:8888 yazmanız yeterli (8888 yerine kendi açtığınız source port noyu yazmalısınız)

Not: Putty ile sunucuya olan bağlantınızı keserseniz uzak masaüstü üzerinden sunucuya bağlanamazsınız. Putty sunucuya bağlı olmak istediğiniz süre boyunca aktif olmalı ve girmek istediğiniz sunucuya bağlı olmalıdır.

Tüm adımları tamamladıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Username kısmına sunucu adınızı (default ise ubuntu yazabilirsiniz) password kısmına ssh bağlantısı ile koydugunuz şifreyi girmeniz gerekiyor. Port kısmını ellemenize gerek yoktur.